Choose Skin

轟動武林一首歌

作詞:武雄
作曲:黃冠龍 Alex.D


世間 彼呢虛華 愛恨攏佔一半
人咧做 天咧看 無需要嗆聲
什麼叫做運命 攏不免去姑晟
無流汗 欲如何打天下

轟動武林一首歌 漂泊人生繼續拼
應該笑就笑 應該哭就哭 免驚

好運歹運三年一輪 失敗免驚惶
榮華富貴有人有份 成功 才昴聲
好額散赤 人生路途 腳步愛端正
天地彼闊 無論如何 嘛愛 甲伊拼

風雨 管伊外大 心肝頭掠乎定
咱的姓 咱的名 隨在人探聽
前途無論輸贏 攏共款向前行
甘願做 就是咱的天下